rad po grupama

Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve

Ronilačka bova

TKO TO TAMO RONI? – PROJEKT 4M

pajasen (Alianthus altissima)

P O Z I V na prezentaciju projekta „Analiza pojave pajasena na Pelješcu i prijedlog načina uklanjanja kroz edukaciju lokalnih zajednica“

Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)

Praćenje stanja (monitoring) orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Dubrovačkom primorju