Traženje faune u Jami u Prvac dolu, foto Natalija Sudar

Provedena preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja poluotoka Pelješca za ekspediciju 2019. godine

Radionica u OŠ Opuzen

ZAUSTAVIMO POŽARE TRŠĆAKA U DELTI NERETVE – RADIONICE ZA PREDŠKOLSKU I ŠKOLSKU DOB U OPUZENU

Speleološka istraživanja na Pelješcu u sklopu projekta Tajne podzemnog svijeta Općine Ston

Istraživanjem špilje Deveterice započela istraživanja speleoloških objekata Općine Ston