Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije

REDNI BROJŠIFRA PODRUČJANAZIV PODRUČJA
1HR2000019Čoćina jama
2HR2000091Movrica špilja
3HR2000092Ostaševica špilja
4HR2000104Polušpilja kod Sobre
5HR2000141Gorska jama
6HR2000171Tabaina špilja
7HR2000180Velika špilja
8HR2000186Vilina špilja
9HR2000525Orebić – Osirac
10HR2000529Šaknja rat
11HR2000555Lokva u Prljevićima
12HR2000944Blatina kod Blata
13HR2000946Sniježnica i Konavosko polje
14HR2000947Gornji Majkovi – lokve
15HR2000950Slano – oleandri
16HR2000951Krotuša
17HR2001007Orašac – kanjon
18HR2001008Blatina kraj Prožure
19HR2001009Blatina kraj Sobre (Mljet)
20HR2001010Paleoombla – Ombla
21HR2001046Matica-Vrgoračko polje
22HR2001047Mrkan, Bobara i Supetar
23HR2001055Otočić Kosor kod Korčule
24HR2001056Otočić Veli Pržnjak kod Korčule
25HR2001203Izvor špilja kod Jurjevića
26HR2001204Jama Kornjatuša
27HR2001242Izvor Vir
28HR2001248Izvor Duboka Ljuta
29HR2001249Izvor kod mlina u Zatonu malom
30HR2001260Poluotok Molunat
31HR2001277Slatina kod Kozarice na Mljetu
32HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje
33HR2001364JI dio Pelješca
34HR2001367 I dio Korčule
35HR2001420Otoci Badija, Planjak,Kamenjak, Bisace, Gojak, M. Sestrica,
Majsan, M. i V.Stupa, Lucnjak te hrid Baretica
36HR2001451Jama za Rasokama
37HR2001452Vilenska peć
38HR2001454Jama u Zadubravici
39HR2001458Vitkovača jama
40HR2001460Pasja jama
41HR2001461Kukova peć
42HR2001463Jama pod Sinji kuk
43HR2001464Špilja na vrh Krčevina
44HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom
45HR2001468Aragonka
46HR2001469Debela ljut
47HR2001470Jama na vrh Prodoli
48HR2001474Golubinka kod Handrake
49HR2001475Ljubičica kod Handrake
50HR2001476Medvjedina špilja
51HR2001477Nevjestina špilja
52HR2001478Špilja pod Neharom
53HR2001479Špilje od Konjavca
54HR2001480Špiljica u luci Trstena
55HR2001481Špiljice kod mola od Orašca
56HR2001490Dubrovačko promorje – Doli
57HR2001499Jama za Sv. Spasom
58HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac
59HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli
60HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka
61HR3000154Pupnatska luka
62HR3000155Uvala Orlanduša
63HR3000156Pavja luka
64HR3000162Rt Rukavac – Rt Marčuleti
65HR3000163Stonski kanal
66HR3000164Sveti Andrija – podmorje
67HR3000165Uvala Slano
68HR3000166Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod
69HR3000167Solana Ston
70HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene
71HR3000172Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički
72HR3000376Jama Stračinćica
73HR3000381Jama Zaglavica
74HR3000426Lastovski i Mljetski kanal
75HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić
76HR3000476Uvala Divna – Pelješac
77HR4000007Badija i otoci oko Korčule
78HR4000010Saplunara
79HR4000015Malostonski zaljev
80HR4000016Konavoske stijene
81HR4000017Lokrum
82HR4000028Elafiti
83HR5000031Delta Neretve
84HR5000037Nacionalni park Mljet
85HR5000038Park prirode Lastovsko otočje

Područja očuvanja značajna za ptice (POP) za područje Dubrovačko-neretvanske županije

REDNI BROJŠIFRA PODRUČJANAZIV PODRUČJA
1HR1000030Biokovo i Rilić
2HR1000031Delta Neretve
3HR1000036Srednjedalmatinski otoci i Pelješac
4HR1000037SZ Nacionaln park Mljet
5HR1000038Lastovsko otočje