Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., KK.06.5.2.03 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Nabava informativnih ploča u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“

Sudionici akcije čišćenja podmorja

Akcija čišćenja podmorja Dubrovačkog primorja u uvali Slano i javno izlaganje projekta ECOSS