Javno izlaganje projekta ECOSS

Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti

Špiljski ukrasi - Močiljska špilja

Otvaranje izložbe SpeleoSton