uklanjanje uginule glavate želve

Postupanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja

Konferencija Focus

SUDJELOVANJE NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O KOMUNIKACIJAMA I INOVACIJAMA U JAVNOJ UPRAVI I JAVNIM TVRTKAMA