Objave

Požari u Neretvi

POŽARI U DELTI RIJEKE NERETVE

ljepušak

Ljepušak (Hydrocotyle vulgaris) – kritično ugrožena biljna vrsta opet pronađena u delti rijeke Neretve